Hantering av dödsbo i Stockholm

02 maj 2024 Veronica Urena

editorial

När en nära anhörig går bort uppstår en rad praktiska frågor mitt i sorgearbetet. En av de mer komplicerade uppgifterna kan vara att ta hand om dödsboet, vilket innebär att hantera den bortgångnas egendom, inklusive fastigheter, tillgångar och skulder. I Stockholm, där rörelsen på bostadsmarknaden är livlig och värderingar ofta är höga, kan denna process vara särskilt utmanande. I denna artikel ska vi gå igenom vad ett dödsbo är, vilka steg som ingår i att administrera ett dödsbo, och hur man på bästa sätt kan gå tillväga för att avveckla eller sälja ett dödsbo i Stockholm.

Vad är ett dödsbo?

Dödsbo är en juridisk term för den avlidnas tillgångar och skulder. Det innebär allt från pengar, fastigheter, och värdepapper till personliga tillhörigheter som möbler och kläder. I ett första steg ska boet förvaltas av de efterlevande, ofta närmaste familj eller släktingar, eller en av domstol utsedd boutredningsman. Ett dödsbo har samma rättsliga ställning som en fysisk person fram till dess att arvet har fördelats och boet avvecklats. Att sköta ett dödsbo innefattar många steg, från att först säkra tillgångar och ta reda på eventuella skulder, till att sedan genomföra en bouppteckning och slutligen verkställa arvskiftet.

dödsbo i Stockholm

Processen för att avveckla ett dödsbo

Att avveckla ett dödsbo i Stockholm inleds normalt med en bouppteckning, vilket ska ske inom tre månader från dödsfallet. Här listas alla tillgångar och skulder för att få en översikt av boets ekonomi. I Stockholm där fastighetsvärdena är höga är det särskilt viktigt att fastighet eller bostadsrätt värderas korrekt. Professionella värderingsmän kan anlitas för att värdera allt från fastigheter till värdefulla föremål och konst.

När bouppteckningen är klar och eventuella testamenten är granskade, kan fördelning av tillgångar påbörjas. Det kan innebära att boendet behöver tömmas på innehåll och egendomen ska säljas. Det är ofta en omfattande och känslomässigt påfrestande process, särskilt i en storstad som Stockholm där avstånden kan vara stora och logistiken komplicerad. Många väljer att ta hjälp av företag som specialiserar sig på att tömma, städa och förbereda egendom för försäljning.

Tjänster för att underlätta processen

Att tömma ett dödsbo kan vara både arbetskrävande och känslosamt. Företag som erbjuder helhetslösningar för tömning och städning kan underlätta processen avsevärt. De hanterar allt från att sälja, skänka bort eller kasta föremål till att göra bostaden städad och presentabel inför en eventuell försäljning eller överlämning till en ny ägare.

Att värdera och sälja föremål och fast egendom är en annan viktig del av att hantera ett dödsbo. Det kan vara fördelaktigt att anlita en mäklare och värderingsman som specialiserat sig på dödsbon och som har god kännedom om Stockholmsmarknaden för att optimera utfallet av försäljningen.

Fler nyheter