Relining i Stockholm – en smart lösning för dina rör

22 januari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Relining är en modern och kostnadseffektiv metod för renovering av gamla avloppsledningar. I Stockholm, där både husens ålder och den urbana miljön ställer höga krav på underhåll och renovering, är relining en allt populärare tjänst. Den minimalt invasiva metoden innebär att man skapar ett nytt rör inuti det gamla utan att gräva upp och byta ut hela rörledningen. Detta förfarande är inte bara tidsbesparande, utan också miljövänligare och mer kostnadseffektivt än traditionella metoder.

Varför välja relining i Stockholm?

Stockholm är en historisk stad med många gamla fastigheter. Avloppssystemet i dessa fastigheter kan vara mer än hundra år gammalt och ofta i behov av uppgradering. Ett trasigt eller slitet rörsystem kan leda till läckage, fuktproblem och dyra vattenskador. Vad gör man då om avloppssystemet börjar krångla? Ett fullständigt rörbyte är både dyrt och störande för boende och miljö. Här kommer relining in som en optimal lösning. Med en relining kan man åstadkomma en effektiv rörrenovering som varar lika länge som ett nytt rör, men till en bråkdel av priset för ett komplett rörbyte. För fastighetsägare i Stockholm är det ett bra sätt att förlänga rörsystemets livslängd utan de omfattande arbete och kostnader som ett traditionellt rörbyte innebär. Först och främst görs en noggrann undersökning av befintliga rör, ofta med hjälp av kamera. Därefter rensas rören effektivt. Relining-massan, som är en speciell plast, appliceras sedan inuti röret och härdat till ett permanent nytt rör inuti det gamla. Eftersom metoden är tystare och mindre störande än traditionella metoder, kan relining utföras i tättbefolkade områden utan större bekymmer.

relining stockholm

Processen för relining

Relining Stockholm börjar med noggrann planering och undersökning av det befintliga avloppssystemet. En teknisk undersökning görs för att säkerställa att relining är rätt metod för de aktuella rören. De inspekteras med avancerad kamerateknik för att få en tydlig bild av skicket och var eventuella problem finns. Efter detta följer själva reliningprocessen som genomförs i flera steg:

1. Först rengör man rören från eventuell smuts, avlagringar och hinder som kan komplicera arbetet.

2. Sedan införs en strumpa med reliningmaterial, som är en typ av plast eller harts, i röret. Strumpan presses ut så att den tar formen av det befintliga röret.

3. Som nästa steg använder man ånga eller UV-ljus för att härda materialet så att det bildar en ny, fast inre yta.

4. Slutligen gör man en efterkontroll för att försäkra sig om att reliningen har lyckats och att rören nu är helt täta och i gott skick.

Fördelarna med relining

Relining i Stockholm erbjuder många uppenbara fördelar jämfört med traditionellt rörbyte. Den största fördelen är den minimala disruption som relining medför. Inga grävningar i trädgårdar, under hus eller på gatan är nödvändiga, vilket gör att de dagliga rutinerna för boende och grannar kan fortsätta som vanligt. Det är även en snabbare process som kan vara klar på några få dagar, till skillnad från veckor eller månader. Det miljömässiga fotavtrycket är också betydligt mindre med relining, eftersom metoden kräver mindre nytt material och genererar mindre avfall. Med tanke på att vi lever i en tid där hållbarhetsfrågor är högt prioriterade är relining ett utmärkt val för miljömedvetna fastighetsägare. Slutligen är relining en mycket lönsam investering, då den förlänger avloppssystemets livslängd med upp till 50 år och sparar pengar på både kort och lång sikt.

Fler nyheter